Lambretta

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι & προϋποθέσεις

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου παρέχεται από την Innocenti S.A. και υπόκειται στους παρακάτω όρους:

Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύσετε νομικά από τους όρους αυτούς, οι οποία τίθενται αυτόματα σε ισχύ την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από όλους τους όρους που ακολουθούν, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεστε ή/και να μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

H Innocenti S.A. δύναται να προβεί σε αλλαγή αυτών των όρων οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στο διαδίκτυο. Φροντίστε να επανεξετάζετε τους όρους αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίσετε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά την διαδικτυακή κοινοποίηση των αλλαγών, σημαίνει ότι αποδέχεστε τη νομικά δεσμευτική ισχύ των όρων, όπως αυτοί έχουν ενημερωθεί ή/και τροποποιηθεί.

Πνευματικά δικαιώματα

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, λήψη, δημοσίευση, διαβίβαση, μετάδοση, κοινοποίηση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλον λόγο πέραν της προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Επίσης δεσμεύεστε να μην προσαρμόζετε, αλλοιώνετε ή δημιουργείτε εργασία που απορρέει από την αξιοποίηση του παρόντος ιστότοπου για σκοπούς άλλους πέραν της προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχόμενου του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Innocenti S.A.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς, και κατά τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα για, περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση και αξιοποίηση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, ονομάτων, εικόνων, φωτογραφιών, λογότυπων και εικονιδίων που αφορούν ή σχετίζονται με την Innocenti S.A., τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (ή με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών), παρέχεται «ΩΣ ΈΧΕΙ» και σε βάση «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», χωρίς να παρέχονται τυχόν δηλώσεις ή οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις (είτε ρητά είτε έμμεσα διά νόμου) στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

Σε καμία περίπτωση η Innocenti S.A. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις απώλειας ή ζημίας (ανεξαρτήτως εάν τέτοιες απώλειες είχαν προβλεφθεί, ήταν προβλέψιμες, γνωστές ή χαρακτηρίζονται άλλως): a) απώλεια δεδομένων, β) απώλεια εσόδων ή αναμενόμενων κερδών, γ) απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, δ) απώλεια ευκαιριών, ε) απώλεια φήμης και πελατείας ή προσβολή της φήμης, στ) απώλειες που υφίστανται τρίτοι ή ζ) οποιαδήποτε έμμεση, συνεπαγόμενη, ειδική ζημία ή ζημία για λόγους παραδειγματισμού, η οποία απορρέει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ανεξάρτητα από το είδος των ενεργειών που λαμβάνονται.

Η Innocenti S.A. δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και δίχως σφάλματα λειτουργία του ιστότοπου, την επίλυση των δυσλειτουργιών ή το απρόσβλητο του διακομιστή που εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου από ιούς ή σφάλματα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα ονόματα, οι εικόνες και τα λογότυπα που ταυτοποιούν την Innocenti S.A. ή/και την Lambretta ή τρίτους, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επί σχεδίων και σήματα κατατεθέντα της Innocenti S.A. ή/και τρίτων. Τίποτε απ’ όσα εμπεριέχονται στους παρόντες τους όρους δεν ερμηνεύεται ως παραχώρηση, σιωπηρώς, ως αποτέλεσμα της αρχής του estoppel ή άλλως, τυχόν άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε κατατεθέντος σήματος, δικαιώματος επί σχεδίου ή πνευματικού δικαιώματος της Innocenti S.A. ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύγκρουση μεταξύ των όρων και ειδικοί όροι εμφανιστούν σε διαφορετικό σημείο στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων των κατά τόπους ισχυόντων κανονισμών), τότε οι τελευταίοι υπερισχύουν.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους προσδιοριστεί ως παράνομος, μη έγκυρος ή άλλως μη εκτελεστός με την αιτιολογία του νόμου οποιασδήποτε πολιτείας ή χώρας στην οποία οι όροι αυτοί προορίζονται να τεθούν σε ισχύ, τότε στον βαθμό και στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας που ο όρος αυτός είναι παράνομος, μη έγκυρος και μη εκτελεστός, αποκόπτεται και διαγράφεται από τους παρόντες όρους, ενώ οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ως έχουν, σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή και εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί.

Οι όροι αυτοί διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελβετίας.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Innocenti S.A. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου, φαίνεται ότι αποδέχεστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Innocenti S.A.;

Οι πληροφορίες που αποκτούμε από τους επισκέπτες, μας βοηθούν να εξατομικεύουμε και διαρκώς να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ενόσω χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακάτω παρατίθενται τα γενικά είδη πληροφοριών που συγκεντρώνουμε:

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, της φόρμας επικοινωνίας ή με άλλον τρόπο. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail και άλλα προσωπικά δεδομένα σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών κάθε φορά που αλληλεπιδράτε μαζί μας. Για παράδειγμα, όπως συμβαίνει σε πολλούς ιστότοπους, χρησιμοποιούμε «cookies» και αποκτούμε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας αποκτά πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο. Ενδεικτικά, οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε και να αναλύσουμε περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο, πληροφορίες για τον υπολογιστή και τη σύνδεσή σας, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, την έκδοση, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, την πλήρη καταγραφή των δεδομένων clickstream Ενιαίου Εντοπιστή Πόρου (URL) προς, διαμέσου και από τον ιστότοπό μας και σχετικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και της ώρας, του αριθμού cookie και των ενοτήτων του ιστότοπου που επισκεφθήκατε.

Λοιπές πληροφορίες

Προκειμένου να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται στο μέλλον να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και από άλλες πηγές.

Τι είναι τα «cookies»;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία που μεταφέρουμε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να δώσουμε στα συστήματά μας τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να σας παρέχουν ευκολία και άλλες δυνατότητες.

Το τμήμα «βοήθειας» στη γραμμή εργαλείων στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εμποδίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να δεχτεί νέα cookies, να επιλέξετε να σας ειδοποιεί για το πότε λαμβάνετε ένα νέο cookie ή για το πώς να απενεργοποιήσετε πλήρως τα cookies. Ωστόσο, εάν αποεπιλέξετε τη δυνατότητα αποδοχής και χρήσης των cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες μας. Συνεπώς, σας συνιστούμε να μην τα απενεργοποιήσετε.

Η Innocenti S.A. γνωστοποιεί τα στοιχεία μου σε άλλους;

Η διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες και άλλους χρήστες της Innocenti S.A. είναι σημαντική για την επιχείρησή μας και λαμβάνουμε μέτρα για τη διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Innocenti S.A. δεν προβαίνει σε κοινή χρήση τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται για τον χρήστη με τρίτους.

Πόσο ασφαλείς είναι οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Εργαζόμαστε για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας κατά τη διαβίβασή τους χρησιμοποιώντας λογισμικό SSL, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που εισάγετε. Επίσης χρησιμοποιούμε ασφαλή τοποθεσία φιλοξενίας του διακομιστή, προστασία Firewall, ελεγχόμενη πρόσβαση και τεχνολογία κρυπτογράφησης για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Καθώς κανένα σύστημα δεν είναι πλήρως ασφαλές, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας και τα μέτρα ασφαλείας μας έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες με υπεύθυνο τρόπο.

Μπορώ να επιλέξω να μη λαμβάνω αυτά που στέλνετε;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να μην παρέχετε πληροφορίες, αν και αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή να ανταποκριθούμε πλήρως στα ερωτήματα που υποβάλλετε.

Συμπληρώνοντας οποιαδήποτε φόρμα υποβολής ερωτημάτων στον ιστότοπό μας, εγγράφεστε επίσης στο newsletter το οποίο αποστέλλεται περιστασιακά.

Κατά καιρούς η Innocenti S.A. θα στέλνει newsletter και άλλα email στους πελάτες και σε άλλες επαφές που έχουν συναινέσει η Innocenti S.A. να επικοινωνεί μαζί τους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να μη λαμβάνετε email από την Innocenti S.A. ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την Innocenti S.A., επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή να επιλύσουμε το ζήτημα διαφορετικά με τρόπο που σας ικανοποιεί.

Έδρα

Η Innocenti S.A. είναι μια εταιρεία που έχει οργανωθεί δεόντως και υπόκειται στη νομοθεσία της Ελβετίας, καταχωρισμένη υπό τον αριθμό CH50130109025 στο μητρώο εταιρειών, με έδρα στη διεύθυνση Vicolo Nassetta 2, 6900 Lugano (Λουγκάνο), Switzerland (Ελβετία).